Privacy policy

In deze privacy policy leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Ik heb een vraag, waar kan ik die stellen? Je gaat naar de plek op de pagina waar je je vraag kunt stellen

Privacy policy

In deze privacy policy leggen wij uit hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. We maken je in deze privacyverklaring duidelijk welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. We leggen je ook uit hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. We vinden het belangrijk dat jij hier goed van op de hoogte bent en raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Inleiding

Butler.tv is een dienst van de onderneming Spring IT Solutions BV, gevestigd te Zwolle (hierna: “Butler.tv”). Butler.tv respecteert en beschermt de privacy van alle bezoekers van haar website https://butler.tv, https://player.butler.tv, https://designer.butler.tv (hierna: "Website"). Butler.tv gebruikt de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor doeleinden, zoals in dit Privacy Statement zijn omschreven. Het gebruik van Butler.tv valt onder het Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt dan ook in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Inhoudsopgave

 1. Wat is de dienst Butler.tv?
 2. Welke persoonsgegevens worden door Butler.tv verwerkt?
 3. Voor welke doeleinden verwerkt Butler.tv persoonsgegevens?
 4. Deelt Butler.tv jouw persoonsgegevens met derden?
 5. Van welke organisatie ontvangt Butler.tv persoonsgegevens van jou?
 6. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?
 7. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Butler.tv deze?
 8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Butler.tv?
 9. Hoe beschermt Butler.tv jouw gegevens?
 10. Welke rechten heb je?
 11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
 12. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

1. Wat is de dienst Butler.tv?

De dienst Butler.tv is een product van Spring IT Solutions BV; de exploitant. De dienst is een platform voor narrowcasting in de breedste zin van het woord.

2. Welke persoonsgegevens worden door Butler.tv verwerkt?

 • Als je als klant gebruikmaakt van Butler.tv, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Je voor- en achternaam;
 • Je e-mailadres;
 • Je internetbrowser en apparaattype;
 • Overige persoonsgegevens welke je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Als je als klant een abonnement afsluit voor Butler.tv worden de volgende persoonsgegevens en bedrijfsgegevens verwerkt:

 • Je adresgegevens;
 • Bedrijfsnaam;
 • Kamer van Koophandel nummer;
 • BTW nummer;
 • Je betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer).

Als je gebruikmaakt van de Website, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

 • Gegevens over je activiteiten op de website(s);
 • Je internetbrowser en apparaattype.

3. Voor welke doeleinden verwerkt Butler.tv persoonsgegevens?

Butler.tv verwerkt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor haar dienstverlening. Je gegevens worden alleen voor onderstaande doeleinden verwerkt.

 • Het aanmaken van een account;
 • Het verlenen van toegang op basis van je account;
 • Het verwerken van betalingen;
 • Het opstellen van facturen;
 • Het toesturen van informatie onze dienstverlening;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening.

4. Deelt Butler.tv jouw persoonsgegevens met derden?

Butler.tv zal je gegevens niet aan derden verstrekken zonder jouw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Butler.tv behoudt zich het recht voor (een deel van) je gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) de Website, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. Butler.tv zal zich inspannen, indien je gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, je hiervan op de hoogte te stellen. Bijvoorbeeld door een bericht op de Website te plaatsen of een advertentie in een landelijk dagblad.

Butler.tv kan (een deel van) je gegevens echter wel verstrekken aan derden indien deze gegevens die nodig zijn voor de uitvoer onze dienstverlening. Je gegevens worden gedeeld met:

 • MoneyBird
 • Mollie
 • CampaignMonitor

5. Van welke organisatie ontvangt Butler.tv persoonsgegevens van jou?

Als je gebruikt maakt van de social media login, ontvangen wij jouw e-mailadres van deze partij. Wij ondersteunen de volgende social media logins.

 • Google
 • LinkedIn
 • Facebook

6. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

Buter.tv bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Indien er geen noodzaak voor het langer bewaren van je persoonsgegevens zullen wij binnen 4 weken overgaan tot het anonimiseren van deze gegevens.

7. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Butler.tv deze?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat wordt geplaatst op je harde schijf door het systeem van de website die je bezoekt. Een cookie bevat informatie over jouw bezoek aan de Website. Een cookie kan alleen herkend worden door de server waar je het van hebt gekregen. Een cookie laat de Website zien dat je bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina en helpt de Website jouw gedrag en voorkeuren na te gaan. Met deze informatie kan Butler.tv haar Website en diensten afstemmen op jouw wensen. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden en gebruikersnamen te onthouden. Om het recht van privacy van de gebruikers te beschermen, zal alle informatie die door middel van cookies wordt verzameld, algemeen en anoniem zijn. Het is niet mogelijk om aan de hand van deze informatie een gebruiker te identificeren.

7.1 Google Universal Analytics

Butler.tv maakt gebruik van Google Universal Analytics om inzicht te krijgen hoe onze website wordt gebruikt en wat het effect is van advertenties op Google Adwords. De gegevens die verzameld worden zijn niet te herleiden naar een specifieke gebruiker. Er worden geen persoonsgegevens verzameld door middel van Google Analytics. Je kunt er ook voor kiezen om de cookie van google analytics niet te accepteren. Je kunt hier meer over lezen in ons cookie-beleid.

8. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Butler.tv?

De Website bevat links naar websites van derden. Butler.tv is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

9. Hoe beschermt Butler.tv jouw gegevens?

Butler.tv draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

10. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht Butler.tv te vragen welke persoonsgegevens zij van jou verwerkt. Butler.tv zal op dit verzoek schriftelijk of per e-mail in ieder geval binnen vier weken reageren. Vervolgens kun je Butler.tv verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of af te schermen, waarbij je in jouw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen je wenst. Ook op dit verzoek zal Butler.tv in ieder geval binnen vier weken reageren.

11. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Indien Butler.tv mocht besluiten haar Privacy Statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in dit Privacy Statement.

12. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

Als je vragen of verzoeken hebt over het privacybeleid van Butler.tv, dan kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar support@butler.tv.

Vloeiende vormen op de achtergrond
Vloeiende vormen op de achtergrond